یکی از نیازهای اساسی کشورمان ایران در شرایط کمبود آب، توسعه دیم کاری و بهره گیری از نزولات جوی در مناطق مساعد جهت کشت دیم محصولات کشاورزی همچون گیاهان دارویی و معطر است. در این فیلم بخش های مختلف مرکز تحقیقات کشاورزی دیم هند واقع در نزدیکی شهر حیدرآباد نشان داده می شود که حاوی نکات مفیدی در این رابطه است. حجم این فایل در حدود ۶۳ مگابایت می باشد.

.

دانلود Download.


کلیدواژه ها : , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,