شبکه خبری آموزشی گیاهان دارویی با هدف ایجاد ارتباط بین کارآفرینان عرصه گیاهان دارویی با متخصصان جویای کار در این رشته، اقدام به گردآوری بانک رزومه متخصصین این رشته می نماید. این رزومه ها در صورت اعلام نیاز هریک از تولیدکنندگان و شرکتهای تولیدی گیاهان دارویی، بر اساس استان مورد نظر، در اختیار آنها قرار خواهد گرفت. 

متقاضیان محترم توجه داشته باشند که با ثبت رزومه خود در این فرم، تعهدی برای شبکه خبری آموزشی گیاهان دارویی در زمینه یافتن زمینه شغلی بوجود نمی آید و این امر تنها به منزله تسهیل ارتباط بین کارآفرینانن و متخصصان جویای کار می باشد تنها در صورتی که درخواستی از کارخانجات تولیدی داروهای گیاهی، مزارع گیاهان دارویی و … استان محل سکونت آنان به شبکه خبری آموزشی گیاهان دارویی ارسال شود، رزومه آنان در اختیار کارفرما قرار خواهد گرفت.

 [contact-form-7 404 "یافت نشد"]