• دستورالعمل کشت گیاهان دارویی منتشر شد

    این دستورالعمل به معرفی ۴۰ گیاه دارویی رایج در کشور پرداخته است و حاوی اطلاعاتی چون نام علمی وتیره، تیپ رشد، گیاهشناسی، تراکم گیاهی، میزان بذر مورد نیاز، روش کاشت، میزان آبیاری و زمان کاشت گیاهان دارویی است.