به گزارش شبکه خبری آموزشی گیاهان دارویی، این جشنواره با حضور دکتر محمدباقر رضایی رییس انجمن گیاهان دارویی کشور و علاقه مندان به گیاهان دارویی اول خرداد ماه امسال در شهر ستان رازو جرگلان (وحدت) برگزار می شود.

جشنواره گیاهان دارویی با همکاری سازمان جهاد گشاورزی استان، دانشگاه پیام نور وشهرداری راز برپا می شود.