به گزارش شبکه خبری آموزشی گیاهان دارویی، افرادی که علاقه به مصرف داروهای گیاهی دارند باید بدانند که هر گیاهی برای بیماری خاص است و مصرف همزمان بعضی گیاهان سبب عوارض بسیار نامطلوب بر روی فرد است.

گفتنی است افراد می بایست از خوردن گیاهان ترکیبی که به ویژه به صورت پودر است و فاقد بسته بندی  ودرج علائم مشخص در مورد نوع استفاده و مواد تشکیل دهنده است خود داری کنند.

بررسی ها نشان می دهند در مواقعی که گیاهان به صورت پودر نیستند و مثلا به عنوان هدیه به فرد سالمند اهدا شده است حتما می بایست قبل از مصرف آن را نزد یک کارشناس خبره در زمینه ی گیاهان دارویی ببرد تا او بتواند ترکیبات را شناسایی نماید و اگر نتوانست باید از مصرف آن جدا خود داری شود.