به گزارش شبکه خبری آموزشی گیاهان دارویی به نقل از باشگاه خبرنگاران جوان، فاضل لاریجانی گفت: دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات آیت اله آملی دوازدهمین واحد دانشگاهی در کشور خواهد بود که مجوز راه اندازی مرکز رشد را کسب کرده است.

وی افزود: البته در سطح واحدهای دانشگاهی منطقه ۳ دانشگاه آزاد اسلامی کشور ، واحد آیت اله آملی ، نخستین واحدی است که در سطح این مجوز را دریافت کرده است.

رییس دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات آیت اله آملی تصریح کرد: پیش تر نیز موافقت اصولی با ایجاد رشته داروسازی و آزمایشگاه ملی در سال گذشته در این واحد دانشگاهی کسب شده بود.

لاریجانی تصریح کرد: برآیند این واحد دانشگاهی روبه پیشرفت بوده و حرکت خوب فعلی می توان به توانمندیهای این مجموعه دانشگاهی در سطح کشور از اعتبار ویژه ای افزود.

وی تصریح کرد: در ماه گذشته نیز حدود ۲۰ هکتار زمین ازسوی شورا شهر رینه در بخش لاریجان آمل برای پژوهشکده گیاهان دارویی اهدا شده است و چرخه ایده تا محصول از سوی این واحد دانشگاهی اجرایی خواهد شد.