مدیر اداره بهره برداری اداره کل منابع طبیعی وآبخیزداری استان اصفهان امروز سطح برداشت این محصول را ۳۵۸ هزار هکتار اعلام کرد و گفت: بیش از هزار بهره بردار این میزان گیاه خودرورا از فروردین تاکنون برداشت کردند. آقای میرطالبی گفت: شهرستانهای تیران و کرون ، سمیرم فریدن وفریدون شهر عمده مناطق رویش کنگر در استان اصفهان هستند. کنگر دارای ترکیبات شیمیایی سینارین ، تانن ، ویتامین آ وکا ، فلاوونوئید و موادسلولزی و قند است. کنگر خلط آور، صفرا بر، درمان میگرن ، هپاتیت ، قلب وعروق ، درمان اگزما و بیمارهای پوستی ، محافظ کبد و ضدچربی است.