به گزارش شبکه خبری آموزشی گیاهان دارویی به نقل از مرآت، سید‌حسن میرعماد در دیدار با رئیس سازمان بسیج مهندسین استان افزود: اگر بازاریابی خوبی شکل گیرد و تعاونی‌ها شکل گیرند درآمد خوبی ایجاد می‌شود، اگر روی این موضوع کار شود و بتوانیم بازار خوبی را ایجاد کنیم تا درآمدزایی مناسب از این بخش داشته باشیم، به بحث توسعه کشاورزی در استان کمک زیادی می‌شود.

میرعماد، گفت: جایگاه منابع طبیعی و محیط زیست در استان جای پیشرفت بسیاری دارد و می‌توان کارهای مفید زیادی در این حوزه‌ها انجام داد.

مدیرکل منابع طبیعی و آبخیزداری استان ادامه داد: در ارتباط با تسهیلات بخش کشاورزی نگرانی‌های زیادی وجود دارد و حتما باید نظارت کاملی بر این موضوع وجود داشته باشد تا این تسهیلات در جای خود و به درستی مصرف شود.وی بیان کرد: اگر کار کارشناسی به درستی انجام گیرد؛ می‌توان در این بخش‌ها رونق زیادی ایجاد کرده و به سوی پیشرفت و توسعه گام برداریم.

همچنین مرتضی دهرویه رئیس سازمان بسیج مهندسین استان سمنان گفت: بسیج مهندسین در ابعاد مطالعاتی و اجرایی آمادگی کامل دارد که در زمینه رشد جایگاه کشاورزی و منابع طبیعی در این استان گام بردارد.

وی اظهار کرد: با توجه به پتانسیل‌هایی که در کارگروه‌های مختلف وجود دارد، بسیج مهندسین در ابعاد مطالعاتی و اجرایی آمادگی کامل دارد که در زمینه توسعه و رشد جایگاه کشاورزی و منابع طبیعی در استان سمنان گام بردارد.

وی خاطرنشان کرد: نخستین جلسه شورای اندیشه و هم‏فکری بسیج مهندسین استان سمنان با موضوع سیاست‏گذاری و تبیین برنامه‏های سال ۹۲ به زودی برگزار خواهد شد.