به گزارش شبکه خبری آموزشی گیاهان دارویی، صالحی متخصص داروهای گیاهی گفت: با توجه به اینکه گیاهان اهمیت فراوانی در جامعه دارند حدود ۲۵۰ هزار گونه از گیاهان جهان شناسایی شده است.

وی افزود: ۲۵ درصد داروهای موجود منشا گیاهی دارند و این نشان می‌دهد که گیاهان نقش بسزایی در سلامت افراد دارد.

وی عنوان کرد: گیاهان اگر جوشانده یا دم شوند هر کدام خاصیت متفاوتی دارند و هر کدام تاثیری جداگانه بر بدن خواهد گذاشت.

وی در خصوص دم کرده‌ها و جوشانده‌ها گفت: ابتدا گیاهان دارویی تا سفت هستند (زیره، رازیانه و …) کوبیده و در آب جوشیده به مدت ۱۵ الی ۲۰ دقیقه روی بخار قرار می‌دهیم (یا حرارتی که مانند بخار باشد) و بعد صاف می‌کنیم و تفاله را دور می‌ریزیم این روش دم کردن گیاهان دارویی است.

وی عنوان کرد: اگر گیاهان داوریی‌ را با آب سرد یا گرم بجوشانیم‌ به عنوان جوشانده خاصیت متفاوتی دارد.

وی افزود: هر نوع از گیاهان دارویی میزان مصرف معینی دارند.


کلیدواژه ها : ,