به گزارش شبکه خبری آموزشی گیاهان دارویی به نقل از مهر، حمیدرضا منصوری با اشاره به اهمیت  گیاه زعفران در توسعه کشاورزی و قیمت بالای این محصول اذعان داشت: در حال حاضر ۵۰ هکتاراز اراضی استان زیرکشت گیاه زعفران است.

وی گفت: باتوجه به اینکه گیاه زعفران گیاهی با نیاز آبی پایین است و از خردادماه تا شهریورماه در حالت خواب بسر می برد خود یک مزیت بسیار خوبی است و مصرف آب درگیاه زعفران بسیار پایین است.

کاشت زعفران در چهارمحال و بختیاری جواب داده است

وی عنوان کرد : نیاز آبی گیاه زعفران در زمانی از سال است که گیاهان زراعی دیگر  نیازی چندانی به آبیاری ندارند و هر چند گیاه زعفران از گیاهان مناطق خشک است اما به خوبی دراستان چهارمحال و بختیاری جواب داده است و از کیفیت بالایی برخورداراست.

مدیر باغبانی جهاد کشاورزی استان چهارمحال و بختیاری افزود: بشترین هزینه ی کشت و پرورش گیاه زعفران دراستان درزمینه تهیه پیاز گیاه است و مقدارمصرفی پیاز گیاه زعفران  چهار تا شش تن در هرهکتار است.

وی تصریح کرد :شهرستان فارسان بالاترین سطح زیر کشت گیاه زعفران را به خود اختصاص داده است.