بازارچه آنلاین گیاهان دارویی محصولات درمنه کوهی و اسپند تولید شده در استان کرمان را به فروش می رساند. برای خرید محصولات مذکور می توانید از طریق گذاشتن پیام در پایین همین برگه و یا پر کردن فرم خرید گیاهان دارویی اقدام کنید.

درج ایمیل فعال و شماره تلفن همراه برای ارتباط آسانتر و سریعتر با شما ضروری است.

مشخصات محصول اول: 

نام محصول: درمنه کوهی Artemisia sp.

مقدار موجود: ۱ تن

وضعیت کنونی محصول: آماده برداشت

قیمت پیشنهادی: ۱۵۰۰ تومان (کیلوگرم)

محل تولید: استان کرمان


 مشخصات محصول دوم:

نام محصول: اسپند Peganum harmala

مقدار موجود: ۱۵۰۰ کیلوگرم

وضعیت محصول: آماده برداشت

قیمت پیشنهادی: ۳۰۰۰ تومان (کیلوگرم)

محل تولید: استان کرمان