بازارچه آنلاین گیاهان دارویی مقدار ۲۰۰ کیلوگرم محصول بنفشه جنگلی را به فروش می رساند.

در صورت تمایل به خرید این محصول می توانید با استفاده از فرم خرید گیاهان دارویی و یا گذاشتن پیام در قسمت نظرات همین مطلب، اعلام آمادگی بفرمایید.

درج شماره تلفن همراه و همچنین ایمیل فعال به منظور سهولت برقراری ارتباط با شما الزامی است.

مشخصات محصول: 

نام محصول: بنفشه جنگلی

مقدار موجود: ۲۰۰ کیلوگرم

وضعیت کنونی محصول: برداشت و خشک شده

قیمت پیشنهادی: ۱۲۰ هزار تومان (کیلوگرم) و با توافق خریدار