به گزارش شبکه خبری آموزشی گیاهان دارویی، سردار علی مویدی در گفتگویی اظهار داشت: کشت ماری جوانا در کشور را تائید نمی کنم اما ممکن است عده ای اقدام به کشت آن در گلدان های خانگی کنند که این موضوع فراگیر و قابل توجه نیست. با این وجود اگر عده ای با کاشت ماری جوانا بخواهند جان جوانان را به خطر بیاندازند با آنها برخورد می کنیم.

وی با اعلام اینکه افزایش قیمت مواد مخدر در افزایش میزان ناخالصی مواد مخدر موثر است، افزود: ناخالصی های مواد مخدر می تواند روح، جسم و روان معتاد را با مشکلات بسیار زیادی روبه رو کند و حتی منجر به مرگ فرد شود.

Please follow and like us:
Pin Share

کلیدواژه ها :