با شناسنامه دار شدن ۲ هزارگونه گیاهی در استان اصفهان خواص دارویی، صنعتی و خوراکی۴۰۰ گونه شناسایی شد.
مـعاون فنـی اداره کـل منابع طبیعی و آبخیزداری استان اصفهان امروز با اشاره به شناسایی ۱۴۴ گروه گیاهی در این استان گفت: از ۲ هزار گونه شناسنامه دار در استان اصفهان، ۳۸ گونه بومی استان است.
آقای مهاجری با اشاره به اینکه۹۰ درصد از وسعت ۱۰و هفت دهم میلیون هکتاری استـان اصفـهان را عرصه های منابع طبیعی به خود اختصاص داده است افزود: تنوع و پراکنش بارش و ارتفاع سبب تنوع گونه های گیاهی در این استان شده است.
وی همچنین به درحال انقراض بودن ۱۸ گونه گیاهی استان از جمله اُرس ، زرین گیاه ، دم گـاوی ، چویل، کرفس کوهی و آنغوزه اشاره کرد و گفت : چرای بی رویه، شخم و تبدیل اراضی، قطع درختان، جمع آوری بذر، جلوگیری از زادآوری، توسعه شهرها و راه‌ها از عوامل انقراض گونه های گیاهی در استان است.
معاون فنی اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری استان اصفهان گفت: ۵۵ گونه از جمله افرا ، موسیر، بنه، ریش بز، نوعی زنبق و آویشن شیرازی هم از گونه های آسیپ پذیر استان شناخته شده اند.

Please follow and like us:
Pin Share