گیاه بالنگ (Citrus medica L.) یکی از گونه های خانواده مرکبات می باشد. اسانس پوست میوه بالنگ در صنایع غذایی، دارویی و عطرسازی کاربرد فراوان دارد. میوه های بالنگ در فصل پاییز از منطقه شمال ایران جمع آوری گردید و سپس از پوست میوه به روشهای تقطیر با آب و پرس سرد اسانس گیری شد. بازده اسانس تقطیر ۶/۰% و بازده اسانس پرس سرد ۵/۰% بدست آمد. برای شناسایی ترکیبهای اسانس از دستگاه های GC و GC/MS استفاده گردید. در اسانس تقطیری ۲۵ ترکیب شناسایی شد که عمده ترین ترکیبهای تشکیل دهنده اسانس، لیمونن (۳/۵۸%)، گاما-ترپینن (۸/۱۶%)، ژرانیال (۶%)، نرال (۸/۴%)، ژرانیل استات (۴/۱%) ژرانیول (۴/۱%) بودند. در اسانس پرس سرد، ۲۳ ترکیب مورد شناسایی قرار گرفت و عمده ترین ترکیبهای تشکیل دهنده اسانس، لیمونن (۷/۶۳%)، گاما-ترپینن (۷/۲۱%) و ژرانیال (۳/۱%) بودند.
 
کلید واژه: .Citrus medica L، اسانس، تقطیر با آب، پرس سرد، لیمونن

 

برای دانلود فایل کلیک کنید


کلیدواژه ها : , , ,