نورالدین شارعی در گفت و گو با خبرنگار باشگاه خبرنگاران اردبیلافزودکارگروه توسعه کشاورزی گرمی از متقاضیان طرح های کشت گیاهان دارویی استقبال می کند.

وی گفت: متقاضیان می توانند با ارائه طرح های خود به کارگروهمربوطه و پس از بررسی و تصویب آنها از تسهیلات لازم برای کشت گیاهان دارویی بهره مند شوند.

شارعی کشاورزی را از بسترهای توسعه گرمی دانست و افزود: با توجه به پیشینه کشت و زرع در این شهرستان احیا و توسعه این صنعت نقش مهمی در تولید ، اشتغال ، درآمدزایی و تثبیت مهاجرت جمعیت خواهد داشت.