به گزارش شبکه خبری آموزشی گیاهان دارویی به نقل از ایسنا، پژوهشکده کشاورزی سازمان پژوهشهای علمی و صنعتی ایران، طی هفته گذشته میزبان اعضای هیئت مدیره صندوق بیمه محصولات کشاورزی بود.

این دیدار در راستای اهداف سازمان مبنی بر بررسی همکاری‌های علمی-آموزشی با سایر دستگاهها و جذب اعتبارات و پروژه‌های بیرونی صورت پذیرفت.

دکتر سنجابی، رئیس پژوهشکده کشاورزی سازمان پژوهشهای علمی و صنعتی ایران ضمن معرفی توانمندیها و امکانات موجود در پژوهشکده، اهداف، ماموریت‌ها، امکانات و تجهیزات و دستاوردهای مهم سازمان پژوهشهای علمی و صنعتی ایران را در گذشته و حال برشمرد.

در این دیدار دکتر جوادیان و دکتر سجادی، از صندوق بیمه محصولات کشاورزی حضور داشتند و از نزدیک با امکانات و تجهیزات سازمان از جمله آزمایشگاه‌های مرجع بازدید کردند و بر تجدید فعالیت‌ها و گسترش همکاری‌های علمی-آموزشی در چارچوب یک تفاهم نامه تاکید نمودند.

طرح پژوهشی «پروژه مطالعاتی بیمه‌پذیری گیاهان دارویی» از سوی صندوق بیمه محصولات کشاورزی به پژوهشکده کشاورزی سازمان پژوهشهای علمی و صنعتی ایران سفارش داده شد و به امضای طرفین رسید.

Please follow and like us:
Pin Share