آنغوزه از گیاهان دارویی مهم تیره چتریان با خواص فراوان است.


]]>
سایت موسسه فرهنگی تبیان > بخش گیاهان دارویی


کلیدواژه ها : , , ,