گیاه بابونه برای برطرف کردن سردردهای ناشی از هیجان و استرس بسیار مناسب است.


]]>
سایت موسسه فرهنگی تبیان > بخش گیاهان دارویی


کلیدواژه ها : , ,