بازارچه آنلاین گیاهان دارویی اقدام به فروش عمده سه گیاه دارویی تولید شده در استان اصفهان می نماید. این سه محصول شامل گیاه ایرسا یا زنبق وحشی، بذر گیاه ماریتیغال یا خارمریم و بذر گیاه آرتیشو یا کنگر فرنگی می باشد.

برای خرید هریک از گیاهان مذکور، می توانید با گذاشتن پیام در پایین همین برگه و یا پر کردن فرم خرید گیاهان دارویی، اقدام نمایید.

مشخصات محصولات به شرح ذیل می باشد:

 

محصول اول:

نام محصول: ریشه ایرسا یا زنبق وحشی

میزان موجودی: بیش از ۵۰۰ کیلوگرم (انبوه)

قیمت پیشنهادی: ۱۲ هزار تومان (کیلوگرم)

محل تولید محصول: استان اصفهان


محصول اول:

نام محصول: بذر گیاه دارویی ماریتیغال (خارمریم) Sylibum marianum

میزان موجودی: بیش از ۵۰۰ کیلوگرم (انبوه)

قیمت پیشنهادی: ۱۰ هزار تومان (کیلوگرم)

محل تولید محصول: استان اصفهان


محصول سوم:

نام محصول: بذر گیاه دارویی آرتیشو (کنگر فرنگی) Cynara scolymus

میزان موجودی: بیش از ۵۰۰ کیلوگرم (انبوه)

قیمت پیشنهادی: ۲۰ هزار تومان (کیلوگرم)

محل تولید محصول: استان اصفهان

Please follow and like us:
Pin Share