گل جوشیر( جاشیر) با نام علمی Prangos ferulaceae گیاهی است پایا از خانواده چتریان که خواص درمانی این گیاه برای بیماری کلیوی مفید است.

این گیاه بسیار ادرار آور، باز کننده گرفتگی و انسداد مجاری ادراری است.

استفاده از این گیاه به صورت دارو، با تجویز پزشک مقوی سیستم دستگاه عصبی است .

جاشیر از گیاهان سمی است و مقدار، زمان، دوز درمانی باید توسط پزشک که اطلاعات کافی در مورد این گیاه دارند تایید شود.

معمولاً این گیاه همراه گیاه مرزنجوش استفاده می شود.

رویش این گیاه در ارتفاعات و قسمت های مختلف ایران است که به صورت گل های زرد و بلند هستند.

جنس Prangos در ایران ۱۵ گونه دارد. جاشیر گیاهی است پایا و بلند که عمدتاً به عنوان علوفهای غنی در تغذیه دامها استفاده میشود. از طرف دیگر اسانسها از متابولیتهای ثانویه گیاهی بوده که به طور وسیعی در صنایع غذایی، دارویی و بهداشتی و به عنوان ترکیباتی با خاصیت ضدمیکروبی مورد استفاده قرار میگیرند.

از میان ۱۰ ترکیب شناسایی شده در اسانس جاشیر، آلفاپینن (۶/۳۶ درصد)، بتاپینن (۹/۳۱ درصد) و بتافلاندرن (۷/۱۱ درصد) ترکیبات اصلی محسوب میشوند.

جاشیر Prangos-ferulaceae

جاشیر Prangosferulaceae

 

 


کلیدواژه ها : , ,