بازارچه آنلاین گیاهان دارویی، بر مبنای اعلام نیاز بینندگان محترم نیاز به خرید مقداری محصول گل انگشتانه Digitalis lanata و یا Digitalis purpurea دارد.

کشاورزان و یا فروشندگان محترمی که گل انگشتانه جهت فروش دارند، می توانند جهت فروش محصول خود، میزان گل انگشتانه موجود و ههمچنین قیمت پیشنهادی را برای ما ارسال نمایند.

برای ارسال قیمت و اعلام آمادگی برای فروش محصول گل انگشتانه، می توانید از قسمت نظرات همین برگه و یا فرم فروش گیاهان دارویی استفاده نمایید.

لازم به ذکر است که درج تلفن و ایمیل معتبر جهت سهولت دسترسی و برقراری ارتباط با شما الزامی می باشد.

 

Please follow and like us:
Pin Share