مدیرکل منابع طبیعی و آبخیزداری چهارمحال و بختیاری امروز گفت : این گونه های نادر از ۵۰۰ جنس و ۸۰ تیره هستند که ۲۰۰ گونه آن دارویی ، صنعتی ، خوراکی و عطری است.
عبداللهی افزود: این گونه های شناسنامه دار در نخستین کتاب مصور گیـاهی چـهارمحال و بختیاری گردآوری و آماده چاپ شده اند.
وی گفت:‌ در شناسنامه این گیاهان علاوه بر تعیین جنس ، خانواده ، گونه ، شکل و نام گیاهان دارویی به سه زبان فارسی ، لاتین و انگلیسی ، رویشگاهها ، پراکنش جغرافیایی و کابردهای صنعتی و اقتصادی هر گیاه موجود است .
وی گفت : ‌محققان برای گردآوری و شناسنامه دار کردن این گیاهان دارویی نادر و باارزش موجود در طبیعت این استان در آزمایشگاههای ویژه سالها به ثبت و خشک کردن نمونه های گیاهی مشغول بوده اند.
از ۱۵ هزار نمونه گیاهی شناسایی شده دنیا ، هزار و ۳۰۰ گونه آن در چهارمحال و بختیاری شناسایی و جمع آوری شده است .
جمع آوری و شناسایی علمی گونه های گیاهی و دارویی از سال ۱۳۷۱ در این استان آغاز شد.
گونه گیاهی یعنی نوع و طبقه بندی گیاهان دارویی را از نظر ترکیبات شیمیایی سـاقه و بــرگ ، شکل ظاهری، موقعیت رویش ، نوع کاربرد و خواص گیاهان تقسیم بندی می کنند که برخی به لحاظ تراکنش در زمره نمونه های کمیاب قرار می گیرند.