blank

هر ساله مقدار زیادی گندم، عدس و … را برای سفره هفت سین سبز می کنیم و سبزه ها را تا سیزدهم فروردین نگه میداریم و بعد دور می ریزیم.

گیاهان دارویی را می توانیم قدری بیشتر نگه داریم، بسیاری تجربه آشنایی با گیاهان دارویی را دوست دارند، ما هم این تجربه را دوست داریم و این فرصت را هم فراهم کرده ایم که علاقمندان بتوانند بعضی از گیاهان دارویی را به صورت سبزه هفت سین داشته باشند.

ما این سبزه ها را بعد از سیزده بدر نگه میداریم و شاهد رشد و گلدهی آنها میمانیم و آنها را بیشتر می شناسیم.

برای این کار لازم است که سبزه را بعد از عید به باغچه، یا گلدانی با خاک مناسب منتقل کنیم تا بتواند به رشد خود ادامه دهد و قابل استفاده باشد.

منبع: باغ گیاه شناسی دارویی فیروزه