معرفی پیشکسوتان صنعت گیاهان دارویی کشور: مرحومه شهیندخت سرلتی

بانوی گل سرخ ایران
مقاله: معرفی پیشکسوتان صنعت گیاهان دارویی کشور: مرحومه شهیندخت سرلتی

 

دانلود

بانوی گل سرخ ایران. معرفی پیشکسوتان صنعت گیاهان دارویی کشور: مرحومه شهیندخت سرلتی

مستند “بانوی گل سرخ” به کارگردانی مجتبی میرتهماسب درباره همایون صنعتی زاده و شهیندخت سرلتی است که گل سرخ را جایگزین خشخاش در کرمان کردند. ماجرا از زبان همایون صنعتی زاده همسر شهیندخت سرلتی، سه سال پس از درگذشت او روایت می‌شود. مردی که بنیانگذار انتشارات فرانکلین، چاپخانه افست، کاغذسازی پارس و در کل از چهره‌های نادر فرهنگ، صنعت و مدیریت ایران است.

بانوی گل سرخ ایران. معرفی پیشکسوتان صنعت گیاهان دارویی کشور: مرحومه شهیندخت سرلتی

بانوی گل سرخ ایران. معرفی پیشکسوتان صنعت گیاهان دارویی کشور: مرحومه شهیندخت سرلتی

بانوی گل سرخ ایران. معرفی پیشکسوتان صنعت گیاهان دارویی کشور: مرحومه شهیندخت سرلتی

بانوی گل سرخ ایران. معرفی پیشکسوتان صنعت گیاهان دارویی کشور: مرحومه شهیندخت سرلتی

بانوی گل سرخ ایران. معرفی پیشکسوتان صنعت گیاهان دارویی کشور: مرحومه شهیندخت سرلتی

بانوی گل سرخ ایران. معرفی پیشکسوتان صنعت گیاهان دارویی کشور: مرحومه شهیندخت سرلتی