به گزارش شبکه خبری آموزشی گیاهان دارویی به نقل از باشگاه خبرنگاران جوان، بیش ازدو میلیاردریال برای ساخت وراه اندازی نخستین مرکزفراوری گیاهان دارویی استان آذربایجان غربی درمهابادهزینه شده است.

 

کارگاه فرآوری گیاهان دارویی مهاباددرمرکز فنی و حرفه ای ودرزمینی به مساحت ۴۸۰ متر مربع ساخته شده است.

این کارگاه باداشتن ۴خط فرآوری عرقیجات واسانس گیاهان دارویی درمدت حدودیکسال راه اندازی شده است.

عباسی رییس مرکزفنی وحرفه ای مهاباد گفت:این کارگاه به همت کارشناسان تاسیساتی وصنعتی فنی وحرفه ای مهابادراه اندازی شده است وباانجام تشریفات،اردیبهشت ماه امسال آماده بهره برداری می شود.

به جزاین کارگاه قراراست امسال کارگاههای کشت محصولات گلخانه ای،ساخت طلاو جواهرات وآموزش الکترونیک درچندزمینه درمرکزآموزش فنی حرفه ای مهاباددایرشود.

Please follow and like us:
Pin Share