به گزارش شبکه خبری آموزشی گیاهان دارویی به نقل از باشگاه خبرنگاران جوان، دبیر انجمن تولیدکنندگان داروهای گیاهی گفت: واردات داروهای گیاهی مجاز نیست اما ورود مکمل گیاهی مجاز است.

دکتر جعفر میرفخرایی دبیر انجمن تولیدکنندگان داروهای گیاهی با اشاره به اینکه حدود ۵۰ قلم داروی گیاهی تحت پوشش بیمه است اظهار داشت: تولید کنندگان داروهای گیاهی به دلیل محدودیت قیمت از پوشش بیمه ای این داروها ناراضی هستند هم چنین شرکت های بیمه به تعهدات خود  عمل نکرده و نقدینگی کارخانه های تولید کننده با مشکل مواجه می شود.

 وی تصریح کرد: به دلیل حمایت وزارت بهداشت و درمان مراحل صدور پروانه های داروهای گیاهی ساده شده به  همین دلیل تنوع این داروها در کشور بالاست اما میزان مصرف آنها بسیار پایین است.