چهارشنبه ۳۰ اسفند ۱۳۹۱
یا مقلب القلوب والابصار


ای خدای دگرگون کننده دل‏ها و دیده ها


یا مدبر اللیل والنهار


ای تدبیر کننده روز و شب


یا محول الحول والاحوال


ای دگرگون کننده حالی به حال دیگر


حول حالنا الی احسن الحال


حال ما را به بهترین حال دگرگون کن

گروه اینترنتی پرشین استار | www.Persian-Star.org