به گزارش شبکه خبری آموزشی گیاهان دارویی به نقل از باشگاه خبرنگاران جوان، مدیر مسئول فصل نامه داروهای گیاهی دانشگاه آزاد اسلامی واحد شهرکرد گفت: این ۸ پروفسور، با تخصص گیاهان دارویی در هیأت تحریریه مجله علمی و پژوهشی داروهای گیاهی دانشگاه آزاد اسلامی واحد شهرکرد عضو شده و فعالیت خود را آغاز کرده اند.

عبداله قاسمی پیربلوطی افزود: در این فصل نامه، پروفسور کیکاووس پرنگ؛ استاد دانشکده داروسازی دانشگاه رد آیلند آمریکا، پروفسور زیدورن، از کشور اتریش، پروفسور زامبوری نمث، از کشور مجارستان، پروفسور رودولف بایر، از کشور اتریش، پروفسور جنو برناس، از کشور مجارستان، پروفسور واسلیس پاپاژوئوژیو، از کشور یونان، پروفسور باسمن، از کشور آمریکا و پروفسور کراکر، از آمریکا، فعالیت رسمی خود را در این فصل نامه علمی – تخصصی آغاز کرده اند.

وی گفت: در دو سال گذشته، ۵ شماره از فصل نامه داروهای گیاهی این واحد دانشگاهی، با درجه ISC منتشر شده است.