علیرضا امیرصادقی مجری این طرح در گفت‌وگو با خبرنگار علمی خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا)، با بیان این که بیوراکتور طراحی شده از نوع بیوراکتور بالونی است، افزود: در این طراحی از قسمت زیری بالون هوادهی و مواد لازم برای کشت سلول‌های گیاهی در داخلشان فراهم شده و به صورت استریل به آن دمیده می‌شود.

وی ادامه داد: در روش کشت سنتی، کشت گیاهان دارویی و هر نوع گیاه دیگر که مواد موثری از آن گرفته می‌شود، باید در مزرعه و یا گلخانه صورت گیرد که کیفیت کشت را پایین می‌آورد؛ در حالی که در روش‌های نوین بخشی از گیاه که ماده مؤثر در آن قرار دارد، مانند ریشه، ساقه و یا برگ، در داخل راکتور رشد داده می‌شود. در واقع در یک فضای کوچک، با کیفیت برتر، کار یک مزرعه بزرگ انجام می‌گیرد و همچنین در تمام سال می‌توان محصول را کشت کرد.

به گفته این پژوهشگر بیوراکتور نوع بالونی برای تمام گیاهان که ریشه آنها مواد موثری برای استخراج دارند قابل استفاده است و برای ریشه گیاهان مفیدتر است.

امیرصادقی در پایان خاطرنشان کرد: در این طرح، ریشه گیاهان دارویی سرخار گل در داخل راکتور ساخته شده تکثیر یافته و عصاره این گیاه در صنایع داروسازی برای مسکن‌ها و داروی سرطانی استفاده می‌شود.


کلیدواژه ها : ,