در آیین افتتاح جشنواره گلهای داوودی، ۲۴۰رقم گل داوودی در باغ گیاهشناسی مشهد به نمایش گذاشته شد. در این مراسم که مهندس حسن تقوائی مدیر کل،معاونین و روسای ادارات فنی اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری خراسان رضوی دعوت داشتند ،از این باغ که با هدف نهادینه شدن فرهنگ توسعه فضای سبز با استفاده از گل و گیاه و افزایش فرهنگ مردم با گیاهان و مجموعه گیاهان دارویی و به تبع آن ایجاد شور و نشاط در جامعه و محیط زندگی بود بازدید نمودند.

به گزارش روابط عمومی اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری خراسان رضوی ،در این جشنواره ۲۴۰ رقم از انواع گل های داوودی که در سه ماه فصل پاییز گل دهی دارند و مناسب کاشت در فضای سبز هستند در باغ گیاهشناسی مشهد به نمایش گذاشته شده و در حال حاضر باغ گلهای داوودی و گلهای رز و مجموعه گیاهان دارویی تا ۱۳ آبان ماه آماده بازدید علاقه مندان می باشد.


کلیدواژه ها : ,