حسن هزاوه در نشست خبری افزود: این دانشکده در رشته های مختلف گیاهان دارویی و تاریخ پزشکی از سال آینده دانشجو می پذیرد.

وی با اشاره به موقعیت جغرافیایی مناسب همدان برای تبدیل شدن به قطب تولید گیاهان دارویی افزود : همدان ، مهد ابوعلی سیناست و باید دانشکده طب سنتی ایجاد شده در شان این دانشمند باشد.

وی خاطرنشان کرد : در همدان به جذب نیروی متخصص زن نیاز است که فراخوان این نیاز هم داده شده است.