بنا بر اعلام روابط عمومی دانشگاه علوم پزشکی اصفهان ، آقای مصطفی حکیمی دکتری حرفه ای داروسازی در این طرح آثار آنتوسیانین ها که گروهی از فلاونوئیدها هستند و موجب کاهش ریسک بیماری های قلب و عروق می شوند بر لیپدهای سرمی و استرس اکسیداتیو بررسی کرده است که اثرات بارزی در کاهش آنها داشته است.

همچنین در این طرح که در این تحقیق قره قاط از جمله گیاهان خانواده berry به عنوان شاخصی از گیاهان سرشار از فلاونوئیدها بررسی و ثابت شد مصرف میوه گیاه قره قاط موجب کاهش میزان کلسترول ، LDL ، تری گلیسیرید سرمی و کاهش استرس اکسیداتیو می شود.

این طرح پژوهشی با شماره تحقیقاتی ۳۹۰۴۸۰ معرفی شد.

قره قاط یا سیاه گیله با نام علمی Vaccinium arctostaphylos  درختچه کوچکی است به ارتفاع تا ۶۰ سانتی متر با برگ هایی بیضوی و به رنگ سبز روشن است.


کلیدواژه ها : ,