تجاری سازی گیاهان دارویی یکی از مهمترین مباحث مرتبط با گیاهان دارویی است که کلیه فعالیتهای مربوط به گیاهان دارویی، در گرو اقتصادی سازی و تجاری سازی این گیاهان ارزشمند است.

بررسی راهکارهای تجاری سازی گیاهان دارویی، عنوان فایلی است که برای دانلود در اختیار شما قرار می گیرد.

این فایل مربوط به سخنرانی آقای دکتر فرزاد نجفی ریاست پژوهشکده گیاهان دارویی در کارگاهی گیاهان دارویی است که توسط شبکه ملی گیاهان دارویی برگزار گردیده است.

برای دانلود فایل بر روی لینک دکمه ی کلیک نمایید.