آیت الله محمدی درجمع کارکنان منابع طبیعی وجهادکشاورزی با اشاره به اینکه باید زمینه کشت زعفران دراستان فراهم شود گفت:با توجه به پیشینه تاریخی استان درتولید وپرورش گیاهان دارویی می توان درکشت این محصولات سرمایه گذاری کرد.

نماینده ولی فقیه دراستان همچنین زعفران راازجمله محصولات کم آب برخوانده می توان درهمدان پرورش داد.

وی همچنین آموزش حفاظت ازمنابع طبیعی درمدارس راخواستارشد.

Please follow and like us:
Pin Share