الهام کبریایی کارشناس ارشد زیست شناسی علوم گیاهی- سیستماتیک و اکولوژی گفت:هر گیاهی به صورت چای و دم کرده، آرامش بخش و مسکن می باشد اما اگر خواص درمانی گیاه در طی تحقیقات دارویی با مواد شیمیایی ترکیب شود و از آن فرآورده دارویی تهیه گردد به دلیل این که این فرآورده طی تحقیقات به اثبات رسیده فراهم شده است.

دارای خاصیت دارویی و درمانی بیشتری نسبت به استفاده مستقیم از خود گیاه دارد به عنوان مثال قطره بابونه که در یکی از کارخانه های معتبر، از اسانس آن تهیه می شود بسیار تاثیر بیشتری از دم کرده آن دارد.

در طب سنتی نیز روغن بابونه در ترکیب با گل ختمی به شکل ضماد در درمان کمر  درد و پا درد و غیره کاربرد داشته است.

وی افزود: بابونه علاوه بر این که در ترکیبات دارویی به عنوان مسکن، ضد درد، ضد قلنج، اشتها آور، قاعده آور، صفرا‌آور، ضد بیخوابی، آرامش بخش، در درمان اعتیاد، آلزایمر کاربرد دارد، در داروهای ضد میگرن به دلیل دارا بودن عنصر فعال پارتنوئید که شریان های مغز را باز می کند و باعث جریان پیدا کردن خون می شود، نیز به کار برده می شود، نیز به کار برده می شود میگرن در اثر گرفتگی شریان های عروقی مغز ایجاد می شود.


کلیدواژه ها :