نتایج تحقیقات نشان داد: عصاره آبی «خارمریم» در مدل حیوانی در پیشگیری از افسردگی موثر است.

افسردگی یکی از بیماری های شایع روانی است که درمان های گوناگون برای آن وجود دارد.

خارمریم گیاهی است که دارای اثرات فارماکولوژیک مختلف مانند آنتی اکسیدان، ضدالتهاب و ضدسرطان است.

بر مبنای برخی گزارش ها «سیلی مارین» (ماده موثره اصلی موجود در خار مریم) غلظت بعضی نوروترانسمیترها را در مغز افزایش می دهد.

این مطالعه با هدف بررسی اثر ضدافسردگی عصاره آبی و اتانولی دانه خارمریم توسط غلامرضا کریمی، دانشیار گروه فارماکودینامی و سم شناسی مرکز تحقیقات علوم دارویی و دانشکده داروسازی دانشگاه علوم پزشکی مشهد طراحی و اجرا شد.

در این تحقیق با استفاده از آزمون شنای اجباری اصلاح شده، اثرات ضدافسردگی عصاره های اتانولی (۰.۲۴، ۰.۴۲ و ۰.۶ گرم بر کیلوگرم) و آبی (۰.۷۲، ۱.۲۶ و ۱.۸۰ گرم بر کیلوگرم) در موش سوری بررسی شد.

یافته های تحقیق حاکی از آن است که عصاره اتانولی تاثیری در افزایش زمان بی حرکتی ندارد، اما عصاره آبی زمان بی حرکتی را در موش سوری افزایش داد.

خلاصه این پژوهش در فصلنامه گیاهان دارویی به چاپ رسیده است.

Please follow and like us:
Pin Share