رمضان کلوندی افزود: باغ گیاهان دارویی دارای چهار هکتار مساحت است که هم اکنون همه آن زیر سطح کشت گیاهان دارویی قرار دارد.

وی با بیان اینکه در کشور نمونه مشابهی از این باغ وجود ندارد، افزود: با توجه به پتانسیل های موجود در این باغ و زیر ساخت هایی که همدان برای کشت گیاهان دارویی دارد در صورت پیگیری مسئولین، این باغ می تواند به یک مرکز گردشگری و جذب توریسم در استان همدان تبدیل شود.

وی با اشاره به اینکه در حال حاضر تعداد هفت نفر در این باغ مشغول فعالیت هستند، افزود: این باغ مکانی برای  بازدید دانشجویان و انجام تحقیقات علمی است.

مسئول بخش جنگل و مرتع مرکز تحقیقات کشاورزی منابع طبیعی استان همدان گفت: ۳۹۴ گونه گیاهان دارویی در همدان کشت می شود که ۳۱۵ نوع خودرو و بومی همدان بوده و ۷۹ نوع آن غیر بومی است.

وی یکی از اهداف مرکز تحقیقات کشاورزی همدان را شناسایی مشکلات کشاورزان عنوان و اضافه کرد: در این مرکز تحقیقات مختلفی در مورد بیماریها و یا کشت گیاهان دارویی و یا موارد دیگر انجام می شود.

Please follow and like us:
Pin Share