به گزارش شبکه خبری آموزشی گیاهان دارویی به نقل ازایرنا ˈاحمد فضلعلیˈ روز شنبه در نخستین نشست کمیته راهبردی گیاهان دارویی استان همدان افزود: باید مراحل کاشت ، داشت و برداشت ، فرآوری و استفاده از عرصه های منابع طبیعی برای گیاهان دارویی با برنامه ریزی هدفمند باشد.

وی ادامه داد: باید از توان همه دستگاه های اجرایی برای تولید هماهنگ و منسجم گیاهان دارویی در استان استفاده کرد بنابراین یکی از مهمترین اهداف تشکیل این کمیته یکدستی در اجرا است.

رییس جهاد دانشگاهی واحد همدان نیز گفت: همدان را به عنوان شهر بوعلی سینا و یکی از مراکز گیاهان دارویی می شناسند که دارای مراکز علمی خوبی نیز در این زمینه هست.

ˈمحمد مهدی گودرزی سروشˈ افزود: زیرساخت های مناسبی در زمینه گیاهان دارویی در استان وجود دارد که در صورت سازماندهی در این کمیته می توان به اهداف تولید و توسعه پایدار بخش کشاورزی رسید و همچنین استان همدان به عنوان پایلوت گیاهان دارویی مطرح شود.

رییس مرکز تحقیقات کشاورزی استان همدان نیز گفت: ۳۹۴ گونه گیاهان دارویی در این استان شناسایی شده که ۳۱۵ گونه آن خودرو است و مابقی آن به کشت می شود.

ˈحسین صباغ پورˈ افزود: تضمین بازار گیاهان دارویی در ترغیب و تشویق کشاورزان برای تولید و توسعه بیشتر سطح اراضی از اهمیت بسیار زیادی برخوردار است.

مدیر صنایع تبدیلی سازمان جهاد کشاورزی استان همدان نیز گفت: با وجودی که در بخش تولید و عرضه سنتی گیاهان دارویی در این استان کارهای خوبی انجام شده ، واحدهای مدون شناسنامه دار فرآوری در استان وجود ندارد.

ˈمحمد رضا شهسواریˈ اظهار داشت: در زمینه کشت و فرآوری گیاهان دارویی آمادگی کامل در استان وجود دارد که در صورت حمایت می توان برای تجاری سازی گیاهان دارویی نیز برنامه ریزی کرد.

وی بیان کرد: عرضه گیاهان دارویی به شکل خام سودآوری لازم را برای کشاورزان ندارد بنابراین راه اندازی واحدهای فرآوری این محصول در استان از اهمیت بسیار زیادی برخوردار است.