به گزارش شبکه خبری آموزشی گیاهان دارویی به نقل از ایرنا،احمد کلامی پور پنج شنبه افزود: این نمایشگاه شامل بخش های گیاهان دارویی،داروهای گیاهی ، عرقیات گیاهی تشکیل می باشد. وی تصریح کرد: نمایشگاه گیاهان دارویی به مدت یک هفته درمجتمع شهید آذرآیین دبستان زمین لشکری جاسک دایراست.

به گفته وی امروزه در دنیا به خاطر عوارض متعددی که داروها ودرمان های شیمیایی در پی داشته است اقبال زیاد ی به سمت گیاهان دارویی ودرمان های سنتی افزایش یافته است.