فرماندار بم گفت: در این مرکز در حال حاضر گیاهان دارویی استان کرمان و دیگر نقاط کشور جمع آوری ، فرآوری ، ترکیب بندی ، بسته بندی و توزیع می شود .

زین الصالحین افزود:برای این مرکز با زیربنای بیش از هفت هزار مترمربع ، سه مرحله در نظر گرفته شد که دو مرحله آن به بهره برداری رسید.

زین الصالحین خاطرنشان کرد : دهکده سلامتی دارزین بم با مشارکت بخش خصوصی ، بنیاد برکت و ستاد فرمان حضرت امام (ره) و با صرف بیش از دو میلیارد و ششصد میلیون تومان اعتبار و ایجاد اشتغال برای ۲۵ نفر ایجاد شد.

با بهره برداری کامل ازاین مرکز در آینده برای ۲۰۰ نفر اشتغال ایجاد خواهد شد .

Please follow and like us:
Pin Share