به گزارش شبکه خبری آموزشی گیاهان دارویی به نقل از آزادلو، مزرعه نمایشی گیاهان دارویی به مساحت یک هکتار با پانزده نوع گیاه دارویی توسط مجتمع کشت و صنعت گلستان هادی احداث گردید.

 

این مزرعه که در روستای قزل گونی میباشد زمینه اشتغال پنج نفر به صورت فصلی را فراهم میکند. دکتر سیدی رییس هییت مدیره مجتمع کشت و صنعت و دامپروری گلستان هادی گفت : در صورت مساعد بودن شرایط در سالهای آتی شاهد افزایش مزارع نمایشی گیاهان دارویی خواهید بود.