به گزارش شبکه خبری آموزشی گیاهان دارویی به نقل از مهر، دکتر منصور کبگانیان در تشریح دستور جلسه ستاد راهبری نقشه جامع علمی کشور گفت: در ادامه تصویب سند طب سنتی در ارتباط با جایگاه طب سنتی مباحث مفیدی مطرح شد.
 
عضو شورای عالی انقلاب فرهنگی افزود: با توجه به توانایی‌های چشمگیر کشور و تعدد اقلیم‌ها در ایران که موجب تنوع در گیاهان دارویی ما شده است و با توجه به تاکیدات مقام معظم رهبری در این زمینه، ساختارها و شکل ستاد مربوطه مورد بحث قرار گرفت.
 
وی ادامه داد:‌ با توجه به فرابخشی بودن موضوع و ارتباط آن با دستگاه‌های متعدد، مقرر شد تا این سند به صورت جامع و کلان در شورای عالی انقلاب فرهنگی هم بررسی شود.
 
عضو هیأت علمی دانشگاه صنعتی امیرکبیر گفت: بخش طب سنتی هم در دبیرخانه ستاد تکمیل شده و این بخش به همراه بخش گیاهان دارویی طی یک سند دارویی دو بخش مجزا انشاالله به ستاد عرضه خواهد شد.

Please follow and like us:
Pin Share