به همت واحد سلامت ناحیه ۲ مسئول خانه سلامت فیروز آبادی کارگاه آموزشی شناخت گیاهان دارویی در خانه سلامت فیروز آبادی برگزار شد. در این کارگاه کارشناس سلامت پیرامون خواص گیاهانی دارویی و مزایای گیاهان دارویی به برخی داروهای شیمیایی توضیحاتی را بیان کرد.


کلیدواژه ها :