کارخانه تولید عرقیات گیاهی خراسان رضوی با ۸۵۰ میلیون تومان هزینه در فیروزه به بهره بر داری رسید.

مدیر صنایع کشاورزی خراسان رضوی گفت : این کارخانه بازیر بنای ۱۲۰۰ متر مربع و با ظرفیت تولید ساﻻنه ۲۰۰ تن انواع عرقیات گیاهی و آبغوره ساخته شده است. با راه اندازی این کارخانه ۱۶ نفر مشغول به کار شدند.