به گزارش شبکه خبری آموزشی گیاهان دارویی به نقل از فارس، در سال ۹۲ تعداد درمانگاه های طب سنتی افزایش می یابد و در همین راستا درمانگاه  های طب سنتی در مشهد و یزد در حال راه اندازی است.

مشاور وزیر بهداشت در طب سنتی گفت: در حال حاضر ۵ درمانگاه طب سنتی در شهر تهران فعال است و بنا داریم تعداد درمانگاه های طب سنتی را در کشور افزایش دهیم.

محمدرضا شمس اردکانی با اشاره به این که داروهای گیاهی تحت پوشش بیمه قرار گرفته اند گفت: استفاده از داروهای سنتی و گیاهی هزار سال قدمت دارد که خود موید اثربخشی این گونه داروهاست.


کلیدواژه ها : ,