به گزارش شبکه خبری آموزشی گیاهان دارویی، مدیر جهاد کشاورزی شهرستان ماهنشان، با اشاره به مطلوب بودن این منطقه برای کشت گیاهان دارویی، گفت: گیاهان دارویی در بیش از یک هکتار اراضی شهرستان ماهنشان کشت شده و سطح زیر کشت این گیاهان قابل توسعه است.

طیبی با بیان اینکه در شهرستان ماهنشان انواع گیاهان دارویی از قبیل نعناء فلفلی، بادرنجبویه، آویشن باغی و غیره کشت می شود، افزود: برای کشت این گیاهان ۲۵ میلیون ریال اعتبارات یارانه ای تخصیص یافته است.

وی ادامه داد: نشاء گیاهان دارویی این منطقه بصورت قطره ای آبیاری می شود و تضمین خرید این محصول بر عهده مجتمع های فرآوری و مراکز خرید داخل و خارج استان زنجان می باشد.

مدیرجهاد کشاورزی شهرستان ماهنشان،تصریح کرد:درراستای افزایش تنوع کشت و کاهش ریسک پذیری کشاورزی و نیز استفاده بهینه از ظرفیتهای شهرستان طی امسال این اداره در خرید ۵۰ درصد ازانواع نشاء و بذور مرغوب گیاهان دارویی مورد مصرف در بازار کشور به بهره برداران این منطقه حمایت کرده است.

طیبی خاطرنشان کرد:کشت این گیاهان بصورت آزمایشی و الگو پذیری از گیاهان بومی در شهرستان ماهنشان کشت می شود.

Please follow and like us:
Pin Share