به گزارش شبکه خبری آموزشی گیاهان دارویی به نقل از شبکه تلویزیونی بی بی سی، گفتگوهای صلح میان گروه جدایی طلب چپگرای کلمبیا موسوم به فارک با مقامات دولتی کلمبیا در کوبا در جریان است.

نمایندگان فارک در گفتگوهای کوبا از دولت کلمبیا درخواست کرده اند کشت خشخاش و برگ گیاه کوکا و ماری جوانا را قانونی کند. فارک گفته است می خواهد با قانونی شدن کشت بخشی از این گیاهان، از آنها برای مقاصد پزشکی و دارویی و صنعتی استفاده کند.

این درحالی است که دولت کلمبیا می خواهد کشت این گیاهان مخدر کاملا غیرقانونی شود زیرا قاچاق مواد مخدر مذکور، یکی از راههای اصلی تامین منابع مالی برای ادامه تحرکات گروه فارک و اقداماتش علیه دولت کلمبیا است.


کلیدواژه ها : ,