به گزارش شبکه خبری آموزشی گیاهان دارویی به نقل از باشگاه خبرنگاران جوان، دکتر جعفر میرفخرایی، دبیر انجمن فرآورده های گیاهان دارویی و داروهای گیاهی با اشاره به اینکه در سال ۸۵ سهم داروهای گیاهی از بازار دارویی کشور تنها ۳ درصد بوده است  گفت: رشد قابل توجهی را در استفاده از داروهای گیاهی شاهد بودیم که با اتخاذ سیاست ها و راهکارهای مناسب می توان به درکی واقعی و اصولی در خصوص نقش و بازدهی گیاهان دارویی رسید.

وی تصریح کرد: سازمان غذا و دارو تمام  تلاش خود را می کند تا با حمایت از تولید داخلی، ورود داروهای خارجی را به حداقل برساند.

وی با اشاره به اینکه داروهای گیاهی در دراز مدت اثرات درمانی خود را نشان می دهند اظهار داشت: مصرف درازمدت داروهای گیاهی عوارض آنها را به حداقل رسانده و به دلیل ماهیت طبیعی خود سازگاری بیشتری با بدن دارند.

میرفخرایی خاطرنشان کرد: مسئولان باید حمایت های بیشتری را به منظور فرهنگ سازی در جهت استفاده بیماران و ترغیب پزشکان به تجویز داروهای گیاهی انجام دهند.