۱. شوکران آبی غربی : از جوهر این گیاه برای کشتن سقراط استفاده شد


 ۲. گیاه کاستور : یکی از سمی ترین گیاهان دنیاست که در هند و آفریقا رشد می کند


 ۳. تاج الملوک :به کلاه شیطان شهرت دارد.


 ۴. درخت استرکنین : گفته می شود کلوپاترا ملکه مصر از این گیاه برای کشتن خدمتکارش استفاده کرده است.


 ۵. خانه بدوش زهری : در آفریقای جنوبی رشد می کند.


 ۶. گل مار سفید : این گیاه مادر آبراهام لینکلن رئیس جمهور آمریکا را کشته است


 ۷. گیاه کیسه ای : به اتریکولاریا ماکروهیزا نیز شهرت دارد و طعمه های خود را می بلعد.


 ۸. گیاه کوزه بزرگ : برای انسان مرگ آور نیست ولی خطرناک محسوب می شود


 ۹. شیپور فرشته : به نفس شیطان کلمبیا نیز شهرت دارد.


 ۱۰. چشم های عروسک : به بانبری سفید نیز شهرت دارد و بر خلاف ظاهر زیبایش، به راحتی کشنده است.


 

Please follow and like us:
Pin Share